نشست صلح سوریه در آستانه آغاز شد

محل برگزاری اجلاس دو روزۀ صلح سوریه در هتل ریکسوس در آستانه، پایتخت قزاقستان (4 بهمن 1395- عکس از خبرگزاری رویترز)
Related

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

SHARE THIS ARTICLE
Press TV News Roku