مسابقه
MORE STORIES
گوناگون5 years ago
ویدئو: تاب‌سواری 360 درجه!
سوارشدن بر تاب‌هایی که 360 درجه می‌چرخند به یک مسابقۀ ورزشی در استونی تبدیل شده است.
ویدئو: تاب‌سواری 360 درجه!
ايران5 years ago
عکس‌خبر: اولین رقابت موتور کراس بانوان در ایران
اولین دورۀ مسابقات موتور کراس بانوان ایران در پیست موتور کراس ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.
عکس‌خبر: اولین رقابت موتور کراس بانوان در ایران
گوناگون5 years ago
عکس‌خبر: روستای کوچکی با دیوارهای چشم‌‌نواز
در جنوب لهستان روستای کوچکی قرار دارد که به خاطر تصاویر در و دیوارهایش معروف شده است.
عکس‌خبر: روستای کوچکی با دیوارهای چشم‌‌نواز
گوناگون5 years ago
ویدئو: مسابقۀ «ارباب بادها» در مکزیک
مسابقات بین‌المللی موج‌سواری با کایت تحت عنوان «ارباب بادها» در مکزیک برگزار شده است.
ویدئو: مسابقۀ «ارباب بادها» در مکزیک
گزارش5 years ago
گزارش: مسابقۀ جهانی شیرینی‌پزی در فرانسه
فرانسه هر دو سال یک‌بار میزبان مسابقات جهانی شیرینی‌پزی است.
گزارش: مسابقۀ جهانی شیرینی‌پزی در فرانسه
گوناگون5 years ago
خوش‌شانس ترین مرد سال ژاپن مشخص شد
هزاران مرد و زن در ژاپن برای آزمودن بخت خود در مسابقۀ دوی خوش‌شانس ترین فرد سال در این کشور شرکت کردند.
خوش‌شانس ترین مرد سال ژاپن مشخص شد
گوناگون5 years ago
ویدئو: مسابقۀ زیباترین حیوان باغ‌وحش
یک ماده‌ببر بسیار زیبا و کمیاب جایزۀ زیباترین حیوان باغ‌وحش را در پرو از آن خود کرد.
ویدئو: مسابقۀ زیباترین حیوان باغ‌وحش
    Press TV News Roku