12 بهمن 1392 | 16:07
تحلیلگر: اسرائیل امکانات حمله به ایران را ندارد
کامل وزنی، تحلیلگر سیاسی از بیروت در مصاحبه با پرس تی‌وی
یکشنبه 2 مهر 1391 | 21:36
مصاحبه شبکه پرس تی‌وی با کامل وزنی، تحلیلگر سیاسی از بیروت

من فکر می‌کنم نکته مهم این است که هرگونه حمله در ماموریت خود موفق نخواهد بود چرا که فناوری ایرانی‌ها حرف و حدیث نیست. این دانشی است که آن‌ها به دست آورده اند. (دانشی) که از دست نمی‌رود.

کامل وزنی، تحلیلگر سیاسی

يک تحليلگر سياسي در بحبوحه تهديدات فزاينده تل‌آويو عليه تهران مي‌گويد، آن دوره که اسرائيل مي‌توانست با جنگ ديگر کشورها را تهديد کند به سر آمده است.
اين تحليلگر سياسي افزون بر اين اظهار داشت، ايران و کشورهاي خاورميانه مي‌توانند با هرگونه «حماقتي» از سوي اسرائيل مقابله کنند. اين در حالي است که سردار سرلشگر محمد علي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قول داد که حمله به ايران پايان رژيم صهيونيستي باشد. وي گفت سياست‌هاي ستيزه‌جويانه رژيم اسرائيل در نهايت به برپايي جنگ عليه ايران خواهد انجاميد اما جمهوري اسلامي کاملا قادر است هرگونه «حرکت ناعاقلانه» را دفع کند. شبکه پرس تي‌وي در اين باره مصاحبه‌اي را با کامل وزني، تحليلگر سياسي از بيروت ترتيب داده است. در زير برگردان اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد. پرس تي‌وی: اگر اين يک عمليات پرچم دروغين باشد چه؟ خيلي‌ها هستند که عقيده دارند توهين اخير به پيامبر اسلام، که در حقيقت از اسرائيل آغاز شد، به نوعي عمليات پرچم دروغيني بود تا مردم را وادار کند به شيوه خاصي واکنش نشان دهند. اکنون، مهمان ما در سن آنتونيو در مورد نوع بزرگتري از عمليات پرچم دروغين گروهک تروريستي صحبت کرد. احتمال آن چقدر است و احتمال اين‌که اسرائيل نوعي عمليات پرچم دروغين به راه انداخته است تا امريکا را وارد (بازي) کند. وزنی: در اين مورد، فکر مي‌کنم امريکايي‌ها مشکلات بسياري در (کشور) خود و خارج از آن دارند. فکر مي‌کنم امريکا تلاش کرد از موقعيت اسرائيل فاصله بگيرد. تا به اينجا، امريکايي‌ها با سلاح‌هاي بسيار از اسرائيل حمايت کردند. اما بر پايه تخمين‌هاي من و گزارش‌هايي که خوانده‌ايم، امريکا اسرائيل را با جنگنده‌ها يا مهماتي که براي انجام يک حمله لازم است، تجهيز نکرده است. من فکر مي‌کنم سخناني که از سوي امريکايي‌ها و به ويژه ژنرال دمسي، رئيس ستاد شنيده مي‌شود، هنگامي که وي به اسرائيل گفت نمي‌تواني سرخود حمله‌اي را آغاز کني، بسيار واضح سخن گفت. بنابراين هرگونه حمله عليه ايران بايد به تاييد امريکا برسد و (از سوي آن حمايت شود) وگرنه اتفاق نخواهد افتاد. حتي اگر چنين حمله‌اي اتفاق بيفتد، اين امريکا است که مسبب آن است و اين امريکا است که مسئول شناخته خواهد شد. و فکر مي‌کنم که در اين موقعيت، در اين برهه از تاريخ، امريکا سعي مي‌کند (حضور) خود را در خاورميانه (کم رنگ کند). آن‌ها از عراق عقب‌نشيني کردند. آن‌ها در صدد هستند که تا سال ۲۰۱۴ از افغانستان نيز عقب‌نشيني کنند. من عقيده دارم احتمالا آن‌ها با هدف و نيروي نظامي خود به آسيا آمده‌اند تا با قدرت بزرگ چيني‌ها روبه رو شوند، و فکر مي‌کنم آن‌ها براي يک جنگ سرد با روس‌ها آماده خواهند شد. پرس تي‌وی: شما مي‌گوييد فکر نمي‌کنيد که امريکا واقعا بخواهد به جنگ ديگري در خاورميانه وارد شود. آيا فکر مي‌کنيد اکنون اين فشار واشنگتن است که اسرائيل را از انجام حمله باز داشته است؟ وزنی: فکر مي‌کنم (هم) اين فشار (در ميان) است، و (هم اين‌که) اسرائيل سلاح و يا قدرت حمله به ايران را ندارد. شما بايد از هر دو جنبه به آن بنگريد. اسرائيل حمله نمي‌کند چون که امکانات آن را در اختيار ندارد و طرف ديگر نيز بسيار قوي و توانا و مصمم است. ما نبايد توانايي ايراني‌ها و قواي آنان در دفاع از کشورشان و همچنين فناوري که در ۳۰ سال گذشته کسب کردند را دست کم بگيريم. ايراني‌ها براي دفاع از خود و انجام ضد حمله بسيار قدرتمند هستند. اسرائيلي‌ها به خوبي مي‌دانند که هرگونه حماقت از سوي آن‌ها از سوي ايراني‌ها و هر يک از کشورهاي جهان که ايران را حمايت مي‌کنند پاسخ داده خواهد شد، و (چنين حماقتي) پايان اسرائيل خواهد بود. فکر مي‌کنم امريکا اين موضوع را به خوبي مي‌داند و اسرائيلي‌ها بازي احمقانه‌اي به راه انداخته‌اند و مي‌دانند که جرات حمله به ايران را ندارند، نه به اين خاطر که نمي‌خواهند، به اين خاطر که مي‌دانند بهاي اين حمله (براي آن‌ها) چقدر گزاف خواهد بود. آن‌ها فکر مي‌کنند و اميد دارند که امريکا در اين جنگ درگير شود، اما من فکر مي‌کنم امريکا در اين برهه زماني با جنگ در افغانستان و عراق درهم شکسته است، توانايي نظامي آن‌ها قدرت مواجهه با اين نبرد را ندارد. به تلفاتي که آن‌ها داشته‌اند بنگريد. به مجروحاني که آن‌ها به سبب جنگ‌هاي عراق و افغانستان داشته‌اند نگاه کنيد. فکر مي‌کنم آمار تکان دهنده است. شما به امريکا نگاه مي‌کنيد و در مورد ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار مجروح صحبت مي‌کنيد که مجبور هستند به خاطر اين جنگ‌ها با اختلالات شخصي سر کنند. من فکر مي‌کنم ارتش امريکا امروز توانايي انجام يک جنگ و يا حضور در آن را ندارد و از سوي ديگر نيازي نيست که به بهاي اقتصادي يک جنگ اشاره کنم. امريکا اکنون بهاي سنگيني مي‌پردازد و اگر چنين حمله‌اي اتفاق بيفتد اقتصاد جهان نيز بهاي سنگيني خواهد پرداخت. با آغاز هر گونه حمله قيمت نفت تا ۲۵۰ دلار بالا خواهد رفت و اين سبب ناراحتي امريکا و ديگر کشورهاي جهان خواهد شد چرا که چنين چيزي بيشترين ماليات بر اقتصاد امريکا خواهد بود. من فکر مي‌کنم نکته مهم اين است که هرگونه حمله در ماموريت خود موفق نخواهد بود چرا که فناوري ايراني‌ها حرف و حديث نيست. اين دانشي است که آن‌ها به دست آورده اند. (دانشي) که از دست نمي‌رود. هر گونه حمله نتيجه‌اي را که اسرائيل و يا امريکايي‌ها مي‌خواهند در پي نخواهند داشت. ايران حق دارد براي اهداف صلح‌آميز فناوري هسته‌اي داشته باشد و فکر مي‌کنم چنين چيزي با حمله و يا بدون حمله تغييري نخواهد کرد. پرس تي‌وی: مهمان ديگر برنامه عقيده دارند که تمام اين مدت يک نيرنگ در کار بوده است. آيا فکر مي‌کنيد تل‌آويو دروغ مي‌گويد؟ وزنی: فکر مي‌کنم روزهايي که اسرائيل مي‌توانست تهديد کند به سر آمده است. اسرائيلي‌ها در موقعيتي نيستند که در خاورميانه کسي را تهديد کنند، آن‌ها نمي‌توانند لبنان را تهديد کنند، آن‌ها نمي‌توانند ايراني‌ها را تهديد کنند. آن روزها گذشته ‌است. آن‌ها در زورگاران قديم که با مصر و سوريه مي‌جنگيدند به سر نمي‌برند. آن روزها گذشته است. امروز قدرت تواناي (دولت‌هاي) جديدي که قادر به دفاع از خود و ضدحمله هستند، مشهود است. اسرائيلي‌ها بايد تکاني به خودشان بدهند. تهديدهاي آنان توخالي است و چندان اهميتي ندارد. از سوي ديگر، فکر مي‌کنم اگر چنين حماقتي اتفاق بيفتد بايد آماده باشيد. و اگر چنين حماقتي رخ دهد، فکر مي‌کنم پاسخ اسرائيل ناگوار خواهد بود. اگر (اسرائيلي‌ها) چنين اشتباهي بکنند، پشيمان خواهند شد. پ ک ف/ح ش
  • آخرین اخبار
  • اخبار پر بازدید
© Copyright 2012 Press TV. All rights reserved.